ДОЛЖНИКИ

Afalina Grupp OÜ  (registrikood  14433205)

ettevõte esindajad võlgnevuse tekkimise ajal: 

Andrei Ordin, juhatuse liige, sünd. 16.07.1977